top of page

Muzyka: Zadanie 4

Zadania   1  |  2  |  3  |  4  |  5 | 6 |

Twoim zadaniem będzie nagranie wybranego wiersza oraz stworzenie autorskiej muzyki /efektów dźwiękowych do niego.


 

Ścieżkę audio - swój głos, lub głos domowników /możecie podzielić się wersami/ możesz nagrać na swoim smartfonie przy pomocy aplikacji "dyktafon'". Podobnie możesz nagrać efekty dźwiękowe do wiersza. Wtedy możesz przesłać dwie ścieżki dźwiękowe. "Zatrudniając" rodzinę możecie razem stworzyć nagranie autorskie: tekst i efekty specjalne razem. Opcjonalnie zachęcam też do zrobienia nagrania video. Zrób plan pracy. Rozdziel role, wspólnie poćwiczcie czytanie i omówcie pomysły dotyczące projektu nagrania wiersza. Zatem do dzieła!

Wisława Szymborska "Nic dwa razy"


Nic dwa razy się nie zda­rza
i nie zda­rzy. Z tej przy­czy­ny
zro­dzi­li­śmy się bez wpra­wy
i po­mrze­my bez ru­ty­ny.

Choć­by­śmy ucznia­mi byli
naj­tęp­szy­mi w szko­le świa­ta,
nie bę­dzie­my re­pe­to­wać
żad­nej zimy ani lata.

Żaden dzień się nie po­wtó­rzy,
nie ma dwóch po­dob­nych nocy,
dwóch tych sa­mych po­ca­łun­ków,
dwóch jed­na­kich spoj­rzeń w oczy.

Wczo­raj, kie­dy two­je imię
ktoś wy­mó­wił przy mnie gło­śno,
tak mi było, jak­by róża
przez otwar­te wpa­dła okno.

Dziś, kie­dy je­ste­śmy ra­zem,
od­wró­ci­łam twarz ku ścia­nie.
Róża? Jak wy­glą­da róża?
Czy to kwiat? A może ka­mień?

Cze­mu ty się, zła go­dzi­no,
z nie­po­trzeb­nym mie­szasz lę­kiem?
Je­steś - a więc mu­sisz mi­nąć.
Mi­niesz - a więc to jest pięk­ne.

Uśmiech­nię­ci, współ­o­bję­ci
spró­bu­je­my szu­kać zgo­dy,
choć róż­ni­my się od sie­bie
jak dwie kro­ple czy­stej wody.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

Konstanty Ildefons Gałczyński  "O mej poezji" 1934

Moja poezja to jest noc księżycowa,
wielkie uspokojenie;
kiedy poziomki słodsze są w parowach
i słodsze cienie.

Gdy nie ma przy mnie kobiet ani dziewczyn,
gdy się uśpiło
wszystko i świerszczyk w szparze cegły trzeszczy,
że bardzo miło.

Moja poezja to są proste dziwy,
to kraj, gdzie w lecie
stary kot usnął pod lufcikiem krzywym
na parapecie.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

Mile będzie widziany gotowy zmontowany plik głosu i efektów dźwiękowych/muzyki.

Tutaj możesz zmontować swój plik 1. montaż audio online >> |  2. montaż online >> | 3. montaż online >>

Masz problem? Napisz do mnie. Chętnie pokażę w Teamsach jak montować ścieżki audio.

Pliki prześlij za pomocą formularza>>.
 

nic-dwa-razy.jpg
bottom of page