top of page

Muzyka: Zadanie 2

Zadania   1  |  2  |  3  |  4  |  56 |

Muzyka Filmowa cz. 1

Cztery główne funkcje muzyki filmowej:
1. Stworzenie poczucia czasu i miejsca
2. Opis bohaterów i pomysłów
3. Stworzenie nastroju i klimatu
4. Wyrażanie emocji

1. Zapoznaj się z informacjami na temat muzyki filmowej >>.

2. Wypełnij formularz >> i odpowiedz na pytania w nim zawarte.

bottom of page