Działanie 1: zapoznaj się z zadaniem
Działanie 2: Obejrzyj materiały pomocnicze
Działanie 3: Opracuj plan
Działanie 4: Zgromadź potrzebne materiały
Działanie 5: Wykonaj pracę, zrób zdjęcie, nagraj film
Działanie 6: Prześlij pracę

 

raszmusic01
RaszFoto02
edd01
mary
Nagranie płyty CD
edd00j
posilek
hania

ZAPLANUJ

ZADANIA I TESTY

Przewidywany czas na wykonanie jednego zadania z plastyki wynosi 2 godziny. Można je wykonywać w dowolnej kolejności. Na stronie każdego zadania znajduje się formularz, przy pomocy którego wyślesz swoją pracę.

OCENY SEMESTRALNE

Aby uzyskać ocenę bardzo dobrą z plastyki lub muzyki obowiązuje cię zaliczenie 25 godzin zajęć. Można to zrobić w nastepujące sposoby:

MUZYKA:


- udział w zajęciach stacjonarnych


- wykonanie odpowiedniej ilości zadań online
- udział w wyjeździe muzycznym*PLASTYKA
- udział w zajęciach stacjonarnych
- wykonanie odpowiedniej ilości zadań online
- Udział w wyjeździe artystycznym*


* 5-dniowy wyjazd - zalicza cały rok zajęć 


* 2-dniowy wyjazd  - zalicza 1 semestr zajęć

Ocenę celującą można otrzymać w nastepujący sposób. Oprócz wymaganych obecności:
- udział w dwóch koncertach RaszMusic lub innych /muzyka/
- wykonując dwie dokumentcje fotograficzne do Archiwum Szkoły /plastyka/
- udział w dwóch nagraniach reportaży filmowych lub filmów konkursowych /plastyka/
- biorąc udział w konkursie plastycznym lub muzycznym
- w inny sposób w uzgodnieniu z nauczycielem prowadzącym

 

SKONTAKTUJ SIĘ

RaszArt

 

RASZART

Kreatywne zadania: z plastyki i muzyki.

©2020 by RaszArt